تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

راه های حفظ ارزش پول

راه های حفظ ارزش پول

ارزش پول

حفظ ارزش پول چگونه و چرا؟

ارزش زمانی پول یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری است. این مفهوم بیان می‌دارد که با توجه راه های حفظ ارزش پول به تورم، ارزش پول در طول زمان ثابت نیست و به نسبت نرخ بهره و گذشت زمان تغییر می‌کند. در سرمایه‌گذاری مفاهیم ارزش آتی پول و ارزش فعلی پول نیز کاربرد بسیاری دارد، چنین مفاهیمی برای محاسبه‌ی هزینه‌ فرصت و محاسباتی از قبیل بازده میانگین و. کارایی دارند.

آشنایی با مفهوم حفظ ارزش پول

اسکناس و یا پول نقد همواره در عموم اقتصادهای دنیا درحال از دست دادن ارزش خود است. دلیل این امر وجود تورم مثبت است. تورم باعث می‌شود پول نقد ارزش خود را در طول زمان از دست بدهد. فرض کنید امروز 100 میلیون تومان پول نقد دارید. با فرض تورم سالانه‌ 20 درصد، اگر این پول را به صورت اسکناس (دارایی نقد بدون سود) نگهداری کنید دو سال بعد ارزش دارایی شما (قدرت خرید واقعی دارایی شما) به 64 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین با سرمایه‌گذاری مناسب در شرایط تورمی، حتی اگر سود واقعی هم نکنید، جلوی ضرر را گرفته‌اید و سود برابر با نرخ تورم به نوعی می‌تواند از میان گزینه‌های بدون ریسک، سرمایه‌گذاری نسبتاً مناسبی به حساب ‌آید. لذا انجام سرمایه‌گذاری با نرخ سود حداقل برابر با نرخ تورم ‌منجر به حفظ ارزش پول می‌شود و بدین ترتیب قدرت خرید و ارزش واقعی پول در آینده برابر با ارزش فعلی آن خواهد بود.

به یاد داشته باشید که در بسیاری از روش‌های سرمایه‌گذاری، می‌توان در صورت موفقیت سرمایه‌گذاری، علاوه بر حفظ ارزش پول، ارزش افزوده نیز خلق کرده و ارزش آتی پول را به بیشتر از مقدار فعلی (با در نظر گرفتن تورم) آن رساند. مثلا اگر 100 میلیون تومان گفته شده در مثال قبلی را با نرخ سود اسمی 22 درصد (سود خالص 2 درصد با فرض تورم 20 درصد) سرمایه‌گذاری کنید، ارزش آتی آن در دو سال آینده، 104 میلیون و چهل هزار تومان خواهد بود. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاری هوشمندانه در راستای حفظ ارزش پول، اقدامی بسیار ضروری است.

انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری‌ هوشمندانه و کم ریسک با نرخ سود مناسب، چندان کار ساده‌ای نیست. دنیای سرمایه‌گذاری بسیار پیچیده است و برخی از اشتباهات می‌توانند جبران ناپذیر باشند. به همین دلیل افراد غیرحرفه‌ای معمولا از حفظ ارزش پول عاجزند و دارایی‌های آن‌ها در طول زمان ارزش خود را از دست می‌دهد. اما نگران نباشید، ابزارهای مدیریت دارایی به همین دلیل ساخته شده‌اند. در لوتوس پارسیان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوعی وجود دارد که می‌توانید با توجه به سطح ریسک‌پذیری و اهداف مالی خود برای حفظ ارزش پول و همچنین رشد دارایی از آنها بهره ببرید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راهکاری برای حفظ ارزش پول

اگر وقت و یا دانش کافی برای سرمایه‌گذاری مستقیم ندارید، یکی از بهترین گزینه‌ها جهت حفظ ارزش پول، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. حتی سرمایه‌گذارانی که تمایلی به پذیرش ریسک بالا ندارند و دریافت سود دوره‌ای را ترجیح می‌دهند، می‌توانند از صندوق‌های با درآمد ثابت استفاده کنند. صندوق‌های با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود، سودی بالاتر از سپرده بانکی ارائه داده و ضمن حفظ ارزش پول مزایای دیگری همچون نقدشوندگی بالا و معافیت مالیاتی نیز دارند. صندوق با درآمد ثابت لوتوس پارسیان، به عنوان یک صندوق معتبر می‌تواند انتخابی مطمئن و بدون ریسک در راستای حفظ ارزش پول و کسب سود باشد.

با صندوق‌های سرمایه‌گذاری لوتوس بیشتر آشنا شوید.

اشتراک با دوستان

آشنایی با مفهوم حفظ ارزش پول

اسکناس و یا پول نقد همواره در عموم اقتصادهای دنیا درحال از دست دادن ارزش خود است. دلیل این امر وجود تورم مثبت است. تورم باعث می‌شود پول نقد ارزش خود را در طول زمان از دست بدهد. فرض کنید امروز 100 میلیون تومان پول نقد دارید. با فرض تورم سالانه‌ 20 درصد، اگر این پول را به صورت اسکناس (دارایی نقد بدون سود) نگهداری کنید دو سال بعد ارزش دارایی شما (قدرت خرید واقعی دارایی شما) به 64 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین با سرمایه‌گذاری مناسب در راه های حفظ ارزش پول شرایط تورمی، حتی اگر سود واقعی هم نکنید، جلوی ضرر را گرفته‌اید و سود برابر با نرخ تورم به نوعی می‌تواند از میان گزینه‌های بدون ریسک، سرمایه‌گذاری نسبتاً مناسبی به حساب ‌آید. لذا انجام سرمایه‌گذاری با نرخ سود حداقل برابر با نرخ تورم ‌منجر به حفظ ارزش پول می‌شود و بدین ترتیب قدرت خرید و ارزش واقعی پول در آینده برابر با ارزش فعلی آن خواهد بود.

به یاد داشته باشید که در بسیاری از روش‌های سرمایه‌گذاری، می‌توان در صورت موفقیت سرمایه‌گذاری، علاوه بر حفظ ارزش پول، ارزش افزوده نیز خلق کرده و ارزش آتی پول را به بیشتر از مقدار فعلی (با در نظر گرفتن تورم) آن رساند. مثلا اگر 100 میلیون تومان گفته شده در مثال قبلی را با نرخ سود اسمی 22 درصد (سود خالص 2 درصد با فرض تورم 20 درصد) سرمایه‌گذاری کنید، ارزش آتی آن در دو سال آینده، 104 میلیون و چهل هزار تومان خواهد بود. در راه های حفظ ارزش پول واقع می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاری هوشمندانه در راستای حفظ ارزش پول، اقدامی بسیار ضروری است.

انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری‌ هوشمندانه و کم ریسک با نرخ سود مناسب، چندان کار ساده‌ای راه های حفظ ارزش پول نیست. دنیای سرمایه‌گذاری بسیار پیچیده است و برخی از اشتباهات می‌توانند جبران ناپذیر باشند. به همین دلیل افراد غیرحرفه‌ای معمولا از حفظ ارزش پول عاجزند و دارایی‌های آن‌ها در طول زمان ارزش خود را از دست می‌دهد. اما نگران نباشید، ابزارهای مدیریت دارایی به همین دلیل ساخته شده‌اند. در لوتوس پارسیان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوعی وجود دارد که می‌توانید با توجه به سطح ریسک‌پذیری و اهداف مالی خود برای حفظ ارزش پول و همچنین رشد دارایی از آنها بهره ببرید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راهکاری برای حفظ ارزش پول

اگر وقت و یا دانش کافی برای سرمایه‌گذاری مستقیم ندارید، یکی از بهترین گزینه‌ها جهت حفظ ارزش پول، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. حتی سرمایه‌گذارانی که تمایلی به پذیرش ریسک بالا ندارند و دریافت سود دوره‌ای را ترجیح می‌دهند، می‌توانند از صندوق‌های با درآمد ثابت استفاده کنند. صندوق‌های با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود، سودی بالاتر از سپرده بانکی ارائه داده و ضمن حفظ ارزش پول مزایای دیگری همچون نقدشوندگی بالا و معافیت مالیاتی نیز دارند. صندوق با درآمد ثابت لوتوس پارسیان، به عنوان یک صندوق معتبر می‌تواند انتخابی مطمئن و بدون ریسک در راستای حفظ ارزش پول و کسب سود باشد.

بهترین راه های حفظ ارزش پول در ایران چیست؟

بهترین راه های حفظ ارزش پول در ایران چیست؟

در شرایط تورمی، روز به روز ارزش پول کم می‌شود. فرض کنید که 100 میلیون در بانک گذاشته‌اید و 18 درصد سالیانه سود می‌گیرید. وقتی تورم سالیانه در ایران 50 درصد باشد، عملا 32 درصد از پولتان را پس از گذشت یک سال از دست می‌دهید.

به عبارت دیگر ارزش پول شما پس از گذشت یکسال، معادل 68 میلیون تومان در حال حاضر می‌شود. اگر حواستان را جمع نکنید، سرمایه و دارایی خود را از دست می‌دهید، پس حتما تا پایان این مقاله با آکادمی شزوما همراه باشید.

چگونه از آب شدن پولمان جلوگیری کنیم

یاد بگیرید که به جای پس انداز کردن، سرمایه گذاری کنید.

حتما بارها از دوستان و آشنایان خود شنیده‌اید که زمانی در حاشیه شهر قطعه زمینی را با مبلغی بسیار کم (مثلا کمتر از قیمت یک پراید) خریده اند، اما الان همان زمین چندین میلیارد تومان ارزش دارد.

شاید افرادی را دیده باشید که چند سال پیش با مبالغی کم، آپارتمان پیش خرید کرده‌اند اما حالا ملک آنها آماده شده و ارزش بسیار بالایی دارد و با راه های حفظ ارزش پول اجاره دادن آن کسب درآمد می‌کنند.

هرچند که برای سرمایه گذاری روش‌های زیادی مثل بورس، ارز دیجیتال، طلا و سکه، صندوقهای سرمایه گذاری و . وجود دارد، اما شاید کم ریسکترین و سودآور ترین روش سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در ملک باشد.

در ادامه مقاله به شما یاد می‌دهیم که چگونه با هر میزان بودجه‌ای که دارید، بتوانید در ملک سرمایه گذاری کنید و در بلند مدت، سرمایه خود را چندین برابر رشد دهید.

با پول نقد خود چه کنیم؟

انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری با پول نقد، برای فردی تا فرد دیگر متفاوت است. عواملی مثل نقد شوندگی، میزان ریسک پذیری، سن و سال سرمایه گذار، هدف از سرمایه گذاری، مدت زمان سرمایه گذاری و . تاثیر زیادی بر انتخاب روش سرمایه گذاری دارد.

اگر قدرت ریسک پذیری کمی دارید و به دید بلند مدت به سرمایه گذاری نگاه می‌کنید، خرید ملک بهترین گزینه است. زمانی که ملک می‌خرید، علاوه بر اینکه ارزش ملک راه های حفظ ارزش پول شما همزمان با تورم بالا می‌رود، بلکه اگر به قصد سرمایه گذاری آپارتمان خرید باشید می‌توانید با اجاره دادن آن نیز درآمد کسب کنید.

ملک یک دارایی است و شما را ثروتمند می‌کند، اما خرید کالاهایی مثل خودرو، از جنس بدهی است و برای شما هزینه قابل توجهی ایجاد می کند.

شاید فکر کنید که الان قیمت ملک بسیار بالا رفته است و دیگر برای سرمایه گذاری دیر باش.، اما این تفکر درست نیست، زیرا همیشه فرصتهایی وجود دارد که با تشخیص آنها می‌توانید با پرداخت مبلغی مناسب، سرمایه گذاری سود آوری را انجام دهید.

چگونه در املاک سرمایه گذاری سود آوری داشته باشیم؟

1- مناطق رو به رشد را شناسایی و در آن سرمایه گذاری کنید!

سرمایه گذاران موفق همیشه فرصتها را تشخیص می‌دهند و در مکان مناسب سرمایه گذاری می‌کنند. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که افراد ثروتمند، مثل محمد رضا گلزار و سایر سلبریتی‌ها چگونه سرمایه های خود را رشد می دهند؟

این افراد تمایل زیادی به سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی نیمه آماده دارند. ما در کارگروه مهندسی-حقوقی شزوما به سلبریتیها و افراد زیادی در زمینه سرمایه گذاری مشاوره داده‌ایم. یکی از بهترین فرصتهای موجود در شرایط فعلی ایران، سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران است که به شدت رو به رشد است. شما هم می توانید مثل بازیگران و سایر افراد موفق و ثروتمند در این منطقه برای خرید ملک سرمایه گذاری کنید.

2- از سازنده‌های معتبر، آپارتمان پیش خرید کنید.

شاید تعجب کنید اما با پیش خرید آپارتمان می‌توانید تا 80 درصد ارزانتر از قیمت بازار صاحب خانه شوید. شما با پیش خرید آپارتمان می‌توانید با مبالغ کم امتیاز آپارتمان را خریداری کنید و طی چند سال مبلغ را پرداخت کنید. از طرفی چون قبل از آماده شدن آپارتمان، بخشی از مبلغ آن را پرداخت می‌کنید در سود سازنده شریک می شوید.

دقت داشته باشید که برای پیش خرید آپارتمان باید از یک مشاور معتبر کمک بگیرید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش پیدا کند.

از جمله پروژه‌های پیش خرید آپارتمان در تهران می‌توان به پروژه رومنس حکیم ، پروژه بیسموت و پروژه ساختمان سبز اشاره کرد.

این پروژه‌ها در منطقه 22 تهران قرار دارند و می‌تواند امنیت و سودآوری سرمایه گذاری شما را تضمین کند.

ما برای بررسی پروژه‌های پیش خرید آپارتمان، بیش از 10 معیار را در نظر گرفته‌ایم و سوابق شرکت سازنده، محل پروژه و جزییات آن را به طور کامل بررسی کرده‌ایم. به همین دلیل است که دوستان زیادی تا این لحظه توسط آکادمی شزوما نسبت به سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران اقدام کرده‌اند.

ما بستری امن و تضمین شده برای سرمایه گذاری امن شما در تمام نقاط ایران و مخصوصا منطقه 22 ایجاد کرده‌ایم.

اگر نیاز به دریافت مشاوره رایگان برای سرمایه گذاری و پیش خرید آپارتمان در تهران دارید، کافی است که همین حالا با شماره تلفن‌های دفتر مهندسی حقوقی شزوما تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره به شما هستند.

شماره تماس شزوما: 09198937556 – 09203021284 - 02128427355 – 02128427380

3- در مناطق رو به توسعه اطراف شهر‌های بزرگ زمین بخرید.

همیشه فرصت‌های بکر در مناطق رو به توسعه شهر‌ها وجود دارد. حتما بارها و بارها شنیده‌اید که فردی سال‌ها پیش با پرداخت مبلغی ناچیز (که شاید از پول خرید یک خودرو نیز کمتر بوده) زمینی را خریده است.

اما اکنون با توجه به توسعه‌ی شهر‌ها و رشد جمعیت، آن زمین که زمانی ارزش چندانی نداشت، بسیار ارزنده شده است و سود بسیار زیادی را برای مالک خود ایجاد کرده است. اینکه شما توانایی تشخیص چنین فرصت‌هایی را داشته باشید بسیار مهم است و می‌تواند تحولی در زندگی مالی آینده شما ایجاد کند.

و اما برعکس این حالت هم کاملا صادق است. اگر شما به دلیل عدم آشنایی با اصول سرمایه گذاری مناطق نامناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید، نه تنها در آینده سود چندانی به دست نمی‌آورید، بلکه سرمایه فعلی خود را، هر چند هم که کم باشد از دست خواهید داد.

یکی از فرصتهای بسیار طلایی برای خرید زمین، پروژه گلبهار مشهد است. با سرمایه گذاری بلند مدت در این پروژه، دارایی شما ده‌ها برابر رشد خواهد کرد.

دقت داشته باشید که متاسفانه برخی از افراد سودجو، با فروش زمین‌هایی که فاصله بسیار زیادی از گلبهار دارد و فاقد جانمایی هستند، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. پس اگر قصد خرید زمین در گلبهار مشهد را دارید، حتما به سایت شزوما مراجعه و از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنید.

حفظ ارزش پول در دوران تورم

شاید بارها داستان‌هایی از بزرگترها درمورد این‌که در زمان قدیم با پول کمتری می‌توانستند خریدهای خود را انجام دهند یا امور روزانه خود را بگذرانند شنیده‌اید؛ اما امروزه برای همان خرید‌های مقدار پول بیشتری نیاز است.

در‌ هر حال همه ما تورم را در زندگی خود احساس کردیم و تاثیرات آن را بر روی کیفیت زندگی دیده‌ایم؛ اما ممکن است هنوز معنی دقیق آن و علت به‌وجودآمدن دوران تورم و چگونگی حفظ ارزش پول را در دوران تورم هنوز ندانیم.

در این مقاله تلاش بر این شده که تعریف ساده و عامه‌ای برای تورم بیان شود و راهکارهایی برای حفظ ارزش ریال در مقابل تورم معرفی شود.

حفظ ارزش پول در دوران تورم | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

تعریف تورم:

به زبان ساده افزایش بی‌رویه و لجام‌گسیخته قیمت‌ها تورم نام دارد.

نرخ رشد قیمت‌ها=تورم

تورم موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این تعریف به معنای آن است که با گذر‌زمان، تورم باعث می‌شود که قیمت اکثر کالاها و خدمات افزایش یابد. اگرچه ممکن است قیمت برخی از آن‌ها ثابت و گاهی کاهش بیابید اما متوسط و میانگین قیمت همه کالاها و خدمات دردوران تورم افزایش خواهد‌داشت.

قیمت مواد اولیه + یارانه انرژی = هزینه تولید ⇑ ⇐ قیمت تمام شده محصول ⇑

حذف یارانه انرژی تورم

نمودار بالا به خوبی یکی از علت‌های تورم را نشان می‌دهد.

دلایل تورم:

1- تورم ناشی از فشار تقاضا: تقاضا > عرضه = نرخ تورم

2- تورم ناشی از افزایش هزینه: افزایش قیمت مواد اولیه

حفظ ارزش پول در دوران تورم | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

دلایل افزایش هزینه ها

3- تورم ناشی از وضعیت بخشی:

اگر د‌ر یک بخش از اقتصاد قیمت‌ها افزیش یابد اما تولید و درآمد ملی ثابت باشد به دلیل چسبندگی قیمت‌ها (قیمت‌ها تمایلی به‌حرکت رو‌به‌پایین ندارند و می‌چسبند) افزایش قیمت در یک بخش موجب می‌شود سایر بخش‌ها نیز هم افزایش قیمت پیدا کنند.

4- تورم بنیادی یا ساختاری:

مخصوص کشور‌های در حال توسعه است و از ساختار خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور‌ها ایجاد می‌شود به‌دلایلی مانند کمبود امکانات حمل‌ و‌ نقل، وجود انحصارات قانونی، تولید بسیار بد درآمد، بروکراسی اداری.

تورم در ایران:

تورم در ایران موضوعی جدید نیست بلکه این موضوع از چندین دهه پیش زندگی مردم را تحت شعاع خود قرار داده‌ است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٤,٨ درصد رسیده است.

طبق اعلام بانک جهانی, افزایش رکود و تورم در‌صورت تداوم محدودیت صادرات نفت، تداوم کاهش ارزش پول‌ ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدودتر شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در‌ انتظار اقتصاد کشور ایران است.

راهکار‌هایی برای حفظ ارزش ریال در مقابل تورم:

در‌ دوران تورم همواره مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود راه‌کارهای متفاوتی از جمله خرید مسکن و زمین، خرید طلا، تبدیل ریال به ارز‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در بازار بورس را انتخاب کرده‌اند.

با توجه به رکود دوره‌ای مسکن که در پیش‌رو بخش ساخت‌ و‌ ساز و مسکن ایران قرار داد، سرمایه گذاری در 4 گزینه‌ی مسکن، طلا، ارز و بورس می‌تواند انتخاب خوبی برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال باشد.

حفظ ارزش پول در دوران تورم | آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

حفظ ارزش پول در دوران تورم

در نمودار پیشتازی بازار‌بورس در‌ طی این چند‌سال کاملاً مشهود است.

سرمایه گذاری در طلا:

بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار طلا معتقدند که طلا به عنوان محافظ تورمی، در طول زمان ارزش خود‌را‌ از دست نمی‌دهد.

طلا یکی از عنصرهای سرمایه‌گذاری است که تنها با عوامل خارجی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و عوامل داخلی بر قیمت آن آن‌گونه تأثیر نمی‌گذارد.

جذابیت بازار طلا به عنوان یک بازار سودده در کل دنیا و حتی کشورهای دیگر نیز مطرح است. یکی دیگر از روش‌های سرمایه‎ در ایران خرید سهام صندوق‌های سرمایه گذاری طلا است مانند: ( صندوق پشتوانه طلای لوتوس، صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان، و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید).

با سرمایه گذاری در صندق های سرمایه گذاری طلا علاوه بر کم کردن ریسک نگهداری طلا به صوت فیزیکی از قابلیت (ایی.‌تی.‌اِف) بودن آن می‌توانید بهره‌مند شوید.

این بدان معناست که برای صدور یا ابطال واحدهای این صندوق (همان خرید و فروش) نیاز به مراجعه حضوری به مدیر صندوق نیست و از طریق سامانه معاملات آنلاین همه کارگزاری‌ها قابل انجام است.

سرمایه گذاری در ارز:

بازار ارز یکی از پر ریسک‌ترین بازارهاست و برای کسانی که آشنایی به این بازار ندارند ریسک زیان زیادی وجود دارد.

در کنار بازار ارز بازارهایی وجود دارند که ریسک کمتری دارند ولی بازدهی بیشتری عاید شما می‌شود مانند بازار بورس.

سرمایه گذاران در بازار ارز معتقدند که رابطه‌ای مستقیم بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد و از نگهداری ارز به جای ریال به عنوان راهکاری در برابر تورم استفاده می‌کنند.

سرمایه گذاری در این حوزه باعث حفظ ارزش پول در این سال‌های تورم نبوده که از جمله دلایل آن می‌توان به کنترل دولت بر بازار ارز و ممانعت از تعدیل قیمت آن بوده است. (معمولاً دولت‌ها به صورت محسوس و نامحسوس بازار ارزهای اصلی را تحت کنترل دارند و از نوسان شدید آن جلوگیری کرده راه های حفظ ارزش پول و حتی گاهی قیمت این نوع ارزها را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارند.)

(چنانچه نرخ ارز آزاد هم محاسبه شود، میزان بازدهی ارز از طلا و بورس کمتر خواهد بود.)

سرمایه گذاری در بازار مسکن:

تحولات بازار مسکن همواره وابسته به متغیرها و عواملی مختلف بوده و نمی‌توان هیچ‌گاه با قاطعیت از رشد یا عدم رشد این بخش سخن به میان آورد.

آنچه که مشهود است با افزایش قیمت 100 درصدی قیمت مسکن در دو سال گذشته قدرت خرید خانوارها در این زمینه کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود بخش متولی مسکن و مسئولان نظام بانکی اقدام به دادن تسهیلات در این حوزه کنند.

با توجه به تنش‌های سیاسی کشور به نظر می‌رسد بخش مسکن تا مدتی در مرکز توجه سرمایه‌گذاران و سفته بازان قرار نداشته باشد؛ بنابراین از این جهت انتظار افزایش محسوس قیمت و جهش گونه وجود ندارد.

البته یک بخش از بازار مسکن تابع تورم است؛ یعنی وقتی سطح قیمت ها افزایش می‌یابد بازار مسکن نیز هم دچار تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها می‌شود، با توجه به شرایط تورمی جامعه افزایش قیمت دور از انتظار نخواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا